Välkommen till Bygg En3prenad i Genarp AB

Vi är företaget som hjälper dig med ditt projekt.

Är ditt avlopp inte godkänt, ska du kanske anlägga en grund, eller har du något annat markprojekt du behöver hjälp med?

 

 

 

 

 Vi utför arbeten som:

* Husgrunder

* Trekammarbrunnar / filterbädd 

* Montering och försäljning av minireningsverk

* Kommunala avloppslösningar 

* Trädgårdsanläggning

* Dräneringar

* Schaktningar och övriga markarbeten

* Asfalteringar

* Industrigrunder

 

 

Vi är flexibla och har ett stort geografiskt arbetsområde.

För frågor och förfrågningar, välkommen att kontakta oss!

 

 

 

Antal besökare [counter]