BJÖRNENTREPRENAD AB
allt inom mark & bygg
som gör kunden trygg

1986 var året, en enskild firma startades med en anställd, grundaren själv Björn Pettersson.
Tanken var från början att jobba småskaligt med en kanske två stycken bostadsrättsföreningar i Akalla som kunder. På den tiden kunde Björn ses tillsammans med hunden Lady i släptåg, så hade det kunna fortsatt om inte Björn skadat ryggen en olycksalig dag vintern 1987... 
Första anställda blev 2 st brandmän som arbetade på sina fridagar & sen har det bara rullat på. 

1989 ombildades bolaget till Aktiebolag & i mitten på 90-talet hade företaget 15 st anställda. 1998 förärvades det första stora kontraktet omfattande gatudrift & markarbete inom Kista stadsdel.

Samma år flyttades även kontoret från övervåningen hemma till riktiga kontorslokaler på Mariehamnsgatan i Akalla. På den tiden kändes kontorslokalerna oändligt stora men det dröjde inte länge inann dessa vart för trånga & behövde expanderas till både angränsande lokaler & våningsplan.

2007 togs ett stort beslut att Björnentreprenad behövde ha mer ändamålsenliga lokaler & huvudetablering, efter en gedigen urvalsprocess så föll valet till att flytta huvudkontor & maskinområde till Bro norr om Kungsängen.
Marken anlades & huset byggdes till stor del i egen regi. Inflyttning skedde i Mars 2010.

Idag återfinns vi här på Typsnittsvägen 1 i Bro. Liksom innan kändes lokalerna stora när vi flyttade hit, men dessa börjar krympa igen... Antalet anställda är ca 45. 

7 Juli 2017, ännu en stor dag, Björnentreprenad får ny ägare & ingår nu i Green Landscaping-koncernen!
För både Green & Björnentreprenad innebär samgåendet samordning gällande resurser, kompetens, kundrelationer & konkurrensfördelar i främst norra Stockholm. För mer info kring detta se www.greenlandscaping.se