Bygg En3prenad...

Grunden för ett väl utfört projekt är… Just det - en väl anlagd grund.

När du behöver en kompetent och punktlig markentreprenör, kontakta då oss på BEAB.

Vi utför alla förekommande uppdrag inom branschen, från schakt av grund till färdigställande av trädgård mm. Inget jobb är för litet eller för stort för oss.

...ett familjeföretag

Vi grundade BEAB 2004. Från början hade vi kontor i Genarp men vi växte ur kostymen och 2007 flyttade vi in i nya lokaler i centrala Veberöd. Men har nu återvänt till Genarp.

Vi som äger och driver BEAB är en kombination av familjerna Bengtsson och Thorgren. Det är Marita ThorgrenBengtsson, Stig-Arne Bengtsson och Mats Thorgren. Till vår hjälp har vi också sju medarbetare.