BJÖRNENTREPRENAD AB
allt inom mark & bygg
som gör kunden trygg

Våra poliCy´s

MILJÖ

Miljö är något vi på Björnentreprenad värnar om, både naturen samt anställdas arbetsmiljöer. Vi har högt ställda krav på oss själva när det gäller miljöbedömningar, bl.a. vid inlöp av fordon & maskiner, val av arbetsmaterial & hjälpmedel till anställda. Vi arbetear med en väl utvecklad miljöpolicy & et ómfattande miljöprogram.

De flesta av våra anställda är utbildade i DNS. Det Naturliga Steget. Vår tankegång är att naturen är ett kretslopp, det vi lånar idag måste naturen få tillbaka imorgon!

Arbetsmiljö

Vi har höga krav på oss själva när det gäller att aktivt motverka förslitning, buller samt annan ohälsa. Vi har en egen personalpolicy & informerar fortlöpande vår personal om olycksrisker både inom företaget & för vår omgivning.

-Det finns inget arbete som är värt en olycka!

kvalitet

Vår Kvalitetspolicy är: "Rätt arbete i Rätt tid, till Rätt kostnad"

Vi har ett väl fungerande kvalitetssystem med möjlighet till uppföljning på alla arbeten vi gör. Vi dokumenterar alla våra arbeten genom ritningar samt digitala bilder.