BJÖRNENTREPRENAD AB
allt inom mark & bygg
som gör kunden trygg

Markunderhåll

 

Inom markunderhåll utför vi allehanda underhållsuppdrag, alltifrån gräsklippning till besiktning av lekplatser, se några exempel nedan.

  • Gräsklippning
  • Lövupptagning
  • Trädbeskärning
  • Underhållssopning & städning
  • Slyröjning
  • Trädfällning

Vi har egen personal som är ackrediterade för besiktning av lekplatser.
Vår utrustning samt maskinpark har kapacitet för att klippa & underhålla miljontals kvadratmeter gräs & markytor per år!
Alla arbeten utförs med kvalite & alltid med kunden i fokus.